KONTOR

Lorem Ipsum är helt enkelt dummy text för tryck- och typindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens normala dummy-text ända sedan 1500-talet, då en okänd skrivare tog en kök av typen och klättrade för att göra en typboken. Det har överlevt inte bara fem århundraden, utan också språnget till elektronisk inställning, som förblir väsentligen oförändrad. Det populariserades på 1960-talet med utgivningen av Letraset-ark som innehöll Lorem Ipsum-passager, och mer nyligen med stationär publiceringsprogramvara som Aldus PageMaker inklusive versioner av Lorem Ipsum.